Hijyenik Bariyer

1- İdeal Çamaşırhane Dizaynı

Kirli ve temiz alan birbirinden tamamen ayrılmış
Çamaşır yıkama makineleri Hijyenik bariyerli (çift kapaklı , yükleme ve boşaltma kapakları ayrı) olmalı,
Uygun havalandırma,Personel yaşam alanları,
El yıkama lavaboları bulunmalı.
Zemin yıkanabilir olmalı.

      Kurum içi;
A-Kirli ve temiz alan bariyerlerle ayrılmamış, ESKİ TİP ÇAMAŞIRHANELER (Temiz-kirli karma çamaşırhaneler)

B-Kirli ve temiz alan bariyerler ile ayrılmış, YENİ TİP ÇAMAŞIRHANELER
(Hijyen bariyer yıkama makinaları ile hijyen hatlı kurulmuş çamaşırhaneler.)

      Kurum dışı; Çamaşır yıkama “fabrikaları”
A-Kirli ve temiz alan bariyerlerle ayrılmamış, ESKİ TİP ÇAMAŞIRHANELER (Temiz-kirli karma çamaşırhaneler)

B-Kirli ve temiz alan bariyerler ile ayrılmış, YENİ TİP ÇAMAŞIRHANELER
(Hijyen bariyer yıkama makinaları ile hijyeni hatlı kurulmuş çamaşırhaneler.)

2- Kliniklerde Kirli Çamaşırların Toplanması

Hasta odalarında yatak, çarşaf ve nevresimleri değiştirme işlemi sırasında; personel eldiven ve maske kullanarak, aerosol oluşturmayacak şekilde davranmalı.

Servislerde ve işlem yapılan birimlerde çamaşırların içerisine yabancı cisim karışmamasına dikkat edilmeli.

(örn; enjektör,enjektör ucu, bistüri,hasta altı bezi,tampon vb.)
Çamaşırlar toplanırken asla yere konulmamalı, doğrudan kirli çamaşır arabasına konulmalı.

Kan ve vücut sıvısı bulaşmış çamaşırlar kırmızı renk torbalarda veya
“ KAN YA DA VÜCUT SIVISI BULAŞMIŞ ÇAMAŞIR “ etiketli torbalarda toplanmalı, Kan ve vücut sıvısı bulaşmış çamaşırların toplandığı torbalar asla taşacak şekilde doldurulmamalı, ağızları mutlaka kendiliğinden açılmayacak şekilde kapatılmalı.

Kliniklerde toplanan çamaşırlar kirli çamaşır odalarında, oda kapısı kapalı olacak şekilde veya kirli çamaşır toplama arabalarında bekletilmeli ve bu arabalar klinik içinde belirlenen kapalı bir alana alınmalı.

Bu arabalara kapakları açık kalacak şekilde fazla yükleme yapılmamalı ve arabaların üstü sürekli kapalı tutulmalı.

Çamaşırların toplanması esnasında çamaşırhane personeli eldiven ve maske kullanmalı.

3- Kirli Çamaşırların Taşınması

Taşıma sistemleri 3 Şekildedir.

1-Çamaşır taşıma tüneli
2-Çamaşır taşıma asansörleri
3-Çamaşır taşıma arabaları (konteyner)

Kliniklerden Kirli Çamaşırların Taşınması

Kirli ve temiz çamaşır taşıma arabaları ayrı olmalı,

Kirli çamaşır taşıma arabalarının etrafı kapalı üzeri kapaklı olmalı

4- Çamaşırların Ayrıştırılması ve Yıkanması

Çamaşırhaneye uygun şartlarda taşınan kirli çamaşır torbaları çamaşırhane kirli ayırma odasında; maske, önlük, gözlük ve eldiven takmış görevliler tarafından ayrıştırma işlemine tabi tutularak ilgili konteynerlere alınmalı

Çamaşırlar ayrıştırılırken asla yere konmamalı, doğrudan ilgili konteynera konulmalı.

Bu işlem esnasında çamaşırların içlerinde yabancı madde bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli.

Bu kontrolde tesbit edilen yabancı maddeler ayrılarak ilgili birime bildirilmeli,
yabancı maddeler “Tıbbi Atık Yönetimi“ esaslarına uygun olarak atılmalı.

        KESİCİ DELİCİ ATIKLAR:
Şırınga, enjektör ve diğer tüm deri altı girişim iğneleri, lanset, bisturi, bıçak, serum seti iğnesi, cerrahi sütur iğneleri, biyopsi iğneleri, intraket, kırık cam, ampul, lam-lamel, kırılmış cam tüp ve petri kapları gibi batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklardır.

Tüm hastalar için kirli çamaşırlar aynı şekilde yıkanmalı,
Yıkama işlemi deterjan ile >71° C ve 25 dakika yıkama yapılmalı,
Eğer düşük ısıda(<70° C) yıkama yapılacaksa uygun bir kimyasal ürün kullanılmalı,
Pamuklu battaniyeler ılık suda yıkanmalı ve güneş veya düşük dereceli kurutucularda kurutulmalı,
Çamaşırhanede ıslak veya nemli tekstil makinalarda gece boyunca bırakılmamalı.

5- Temiz Çamaşırların Ütülenmesi, Depolanması ve Dağıtılması

Yıkanmış temiz çamaşırların kontrolleri (yırtıkların ayrılması) yapılmalı, sonra ütülenmeli ve katlanmalı

Dağıtım odasına getirilen temiz çamaşırlar çamaşırhanenin görevli personeli tarafından alınarak temiz çamaşır arabaları ile yan ve üstü örtülü bir şekilde servislere taşınmalı.

6- Çalışan Personelin Sağlığı

Personel, Çamaşırların;
Toplanması ve ayırılması sırasında,enfeksiyöz materyale maruz kalabilir.

Her sağlık kuruluşunda personel sağlığı
merkezi bulunmalı;
Eğitim,
Danışmanlık,
Sağlık çalışanlarının enfeksiyon risklerinin değerlendirilmesi,
Bağışıklama programlarının planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve takip edilmesi faaliyetlerini
yürütmelidir.
Çamaşırhanede kesici ve delici alet yaralanmasına maruz kalan personele, Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin belirlemiş olduğu “Delici- Kesici Alet Yaralanması Takibi“ prosedürüne uygun olarak gerekli müdahale yapılmalıdır.

Çalışanın korunması için;
Çamaşırhanede çalışanlar için el yıkama bölümü olmalı,
Toplama, dokunma ve ayırma sırasında koruyucu ekipman (eldiven, önlük, maske, bone vb.) kullanılmalı,
Hazırlanmış iş akış şeması bulunmalı,
Kirli çamaşır arabasının dış koruma kabı olmalı,
Etiketleme yapılmalıdır.

Önerilen aşılar
Tetanoz-difteri (Td)
Hepatit B
Hepatit A
İnfluenza
Su çiçeği